Levering van producten

VLOEIBARE BEMESTING

– Vloeibare N

VASTE BEMESTING

– Groen compost
– GFT compost
– Gips
– Schuimaarde
– Betanet (niet Minas)

GROND

– Zwarte grond
– Geel zand
– Klei
– Spuitzand

VERHARDING

– Gebroken puin
– Klinkers
– Trottoir banden
– Stelconplaten
– Silowanden

LEIDING EN AFVOER

– PVC buizen
– Opvangputten
– Scheiders (olie/slik)
– Betonbuizen

ZADEN

– Mais (diverse rassen)
– Gras (diverse rassen)

Wij leveren ook grondstoffen, hout en bouwstoffen!